Geçici İskemik Atak

Açıklama Değer
Gerekli Kurtarma İstasyonları 1
Generated by Ambulans İstasyonu
Açıklama Değer
Açıklama Değer
Maks. Hastalar 1
Minimum hasta sayısı 1
Hasta Uzmanlıkları Beyin Cerrahisi
Bir hastayı nakletme ihtiyacı olasılığı 70
Geri