Göğüs ağrıları

Açıklama Değer
Gerekli Kurtarma İstasyonları 3
Generated by Ambulans İstasyonu
Açıklama Değer
Açıklama Değer
Maks. Hastalar 1
Minimum hasta sayısı 1
Hasta Uzmanlıkları Kardiyoloji
Bir hastayı nakletme ihtiyacı olasılığı 100
Geri