Alkol zehirlenmesi

Açıklama Değer
Gerekli Kurtarma İstasyonları 1
Polis Karakolları Gerekliliği 1
Generated by Polis Karakolu
Açıklama Değer
Gerekli Polis Arabaları 1
Açıklama Değer
Maks. Hastalar 1
Hasta Uzmanlıkları Genel Dahiliye
Minimum hasta sayısı 1
Geri