Alkol zehirlenmesi

Açıklama Değer
Gerekli Kurtarma İstasyonları 1
Generated by Ambulans İstasyonu
Açıklama Değer
Açıklama Değer
Maks. Hastalar 1
Hasta Uzmanlıkları Genel Dahiliye
Minimum hasta sayısı 1
Bir hastayı nakletme ihtiyacı olasılığı 30
Geri