Küçük süpermarket yangını

Açıklama Değer
Ortalama kredi 1500
Gerekli İtfaiye İstasyonları 5
Gerekli Kurtarma İstasyonları 1
Yer

Süpermarket (küçük)

Generated by İtfaiye İstasyonu
Açıklama Değer
Gerekli İtfaiye Araçları 4
Gerekli Tabur Amiri Araçları 1
Açıklama Değer
Maks. Hastalar 2
Hasta Uzmanlıkları Genel Dahiliye
Bir hastayı nakletme ihtiyacı olasılığı 30
Geri