Kayıp Çocuk araniyor

Açıklama Değer
Ortalama kredi 700
Gerekli Kurtarma İstasyonları 1
Polis Karakolları Gerekliliği 2
Generated by Polis Karakolu
Açıklama Değer
Gerekli Polis Arabaları 3
Açıklama Değer
Maks. Hastalar 1
Hasta Uzmanlıkları Genel Dahiliye
Bir hastayı nakletme ihtiyacı olasılığı 75
Geri